Witamy! Dołącz do nas na Facebooku.

09-400 Płock; Pasaż Vuka Karadzica 1; tel. 024 3642680; tel/fax 024 3642681
rosja angielski strona główna

szkola1

 

Zapraszamy na relację z Uroczystości Jubileuszu 100-Lecia Istnienia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Braci Jeziorowskich w Płocku.

 

 

[Fragment wystąpienia dyrektora szkoły Tadeusza Ciastkowskiego]

Witam Państwa na Jubileuszu 100-Lecia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Braci Jeziorowskich w Płocku. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia i uświetnienie swoją obecnością naszej uroczystości.

Rok 2018 jest rokiem Jubileuszu 100-Lecia Odzyskania przez Polskę niepodległości. Jest też jednocześnie Rokiem Jubileuszu naszej szkoły

Z naszą szkołą są związane nazwiska ważnych postaci:

Leona Dorobka – jednego z założycieli placówki

Braci Jeziorowskich – zasłużonych dla historii Polski Patronów naszej szkoły

Rok 1918

100 lat temu w 1918r. 34–letni Leon Dorobek organizuje polską oświatę , na początku lat dwudziestych zostaje kierownikiem SP nr 1

W roku 1918 Tadzio Jeziorowski – jeden z patronów naszej szkoły był 10 letnim uczeniem - trzy lata później zostaje odznaczony przez Marszalka Józefa Piłsudskiego Krzyżem Walecznych za męstwo i odwagę podczas wojny z bolszewikami.

Okres dwudziestolecia i czasy II wojny światowej

3 grudnia 1938r. umiera Józef Jeziorowski – podporucznik rezerwy odznaczony „Krzyżem Niepodległości”

4 września 1939r. ginie śmiercią lotnika Tadeusz Jeziorowski - zestrzelony w okolicach Łodzi

2 stycznia 1943 r. – ginie śmiercią lotnika Zbigniew Antoni Jeziorowski dowódca samolotu dywizjonu 304

5 marca 1940r. – Leon Dorobek zostaje rozstrzelany przez Niemców w lasach pod Łąckiem

Jesteśmy dumni z założycieli i patronów naszej szkoły. Są dla nas wzorem patriotyzmu i poświęcenia. Miejmy nadzieję, iż nigdy więcej nie będziemy musieli za miłość do ojczyzny – tak jak Oni - płacić najwyższej ceny."

 

Osoby, które przyjęły zaproszenie i uświetniły swoja obecnością naszą uroczystość

Jego Ekscelencja Ksiądz biskup Mirosław Milewski.

Pan Roman Siemiątkowski zastępca Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej

Pan Piotr Dyśkiewicz zastępca Prezydenta Miasta Płocka ds. Komunalnych

Pan Paweł Kolczyński Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego – wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Pani Marlena Mazurska Kierownik Delegatury w Płocku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Pan Tomasz Kominek Dyrektor Delegatury w Płocku Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, radny Rady Miasta Płocka

Pani Irena i Zbigniew Jeziorowscy - Przedstawiciele Rodziny Patronów Szkoły

Pani Wioletta Kulpa – Radna Rady Miasta Płocka – Kierownik Działu Sponsoringu Społecznego i CSR z firmy PKN ORLEN - Sponsora Obchodów Jubileuszu 100-lecia Szkoły Podstawowej nr 1 w Płocku

Pan Marek Krysztofiak – Radny Rady Miasta Płocka – Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej, Przewodniczący Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" Regionu Płockiego

Pan Tomasz Zdzisław Kolczyński – Radny Rady Miasta Płocka

Pani Aleksandra Jadczak Kierownik Oddziału Edukacji

Pani Halina Rycharska – Zastępca Dyrektora – Główna Księgowa Zarządu Jednostek Budżetowych

Pan Andrzej Wojciechowski starszy wizytator Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie

Pani Katarzyna Rosa – Główny Specjalista w Wydziale Edukacji i Kultury

Pan Stanisław Nisztor Prezes Płockiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego

Ksiądz kanonik Wiesław Gutowski proboszcz Parafii św. Bartłomieja

Pan Łukasz Gołębiowski Dyrektor biura poselskiego Posła Macieja Małeckiego

Pani Jadwiga Łabińska Przewodnicząca Zarządu Osiedla „Stare Miasto”

Pan Dariusz Włodzimierz Skubiszewski Przewodniczącego Rady Osiedla „Stare Miasto”

Pani Joanna Banasiak Dyrektor Książnicy Płockiej i Pani Ewa Olewnik kierownik Filii nr 5 wraz z pracownikami

Pani Agnieszka Busz Dyrektor Wydziału Zdrowia wraz z pracownikami

Pan Piotr Karol Cak Prezes Stowarzyszenia Gaudium - absolwent szkoły

Pan Krzysztof Kelman Dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – były uczeń naszej szkoły

Pan Zygmunt Marek Mokrowiecki Dyrektor Teatru Dramatycznego w Płocku

Pan Radosław Malinowski Dyrektor Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki wraz z pracownikami

Pan Leonard Sobieraj Dyrektor Muzeum Mazowieckiego w Płocku

Koleżanki i kolegów dyrektorów i nauczycieli z innych placówek oświatowych

Pan brygadier Grzegorz Padzik Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

Pan podinspektor Robert Koper Naczelnik Wydziału Prewencji wraz z pracownikami.

Pan Piotr Umiński Komendant Straży Miejskiej wraz z pracownikami: Panią Agnieszkę Andrzejewską i Panem Bartoszem Wielkopolskim

Pani Alina Szulczewska kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej wraz z pracownikami

Pracownicy z Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Płocku.

Pan Piotr Uździcki – przedstawiciel Pana senatora Marka Martynowskiego

Pan Łukasz Gołębiowski Dyrektor biura poselskiego Posła Macieja Małeckiego

Pan Hilary Januszczyk – osoba z którą od dziesięcioleci szkoła współpracuje przy organizacji Konkursów Przeciwpożarowych

Byli dyrektorzy i pracownicy Szkoły SP 1 i SP8

Absolwenci naszej szkoły

Rada Rodziców, nauczyciele i wszystkich pracowników szkoły, nasze dzieci

Przedstawiciele mediów

Sponsorzy Obchodów Jubileuszu 100-lecia Szkoły Podstawowej im. Braci Jeziorowskich w Płocku

 - Urząd Miasta Płocka

 - Spółka PKN ORLEN

orlen

 - Rada Rodziców naszej szkoły

 - Stowarzyszenie „Przyjaciele Płockiej Jedynki”

 - Zarząd Osiedla Stare Miasto

 

 

 • 100_lecie_fotki_094
 • 100_lecie_fotki_008
 • 100_lecie_fotki_043
 • 100_lecie_fotki_028
 • 100_lecie_fotki_006
 • 100_lecie_fotki_093
 • 100_lecie_fotki_024
 • 100_lecie_fotki_047
 • 100_lecie_fotki_084
 • 100_lecie_fotki_034
 • 100_lecie_fotki_032
 • 100_lecie_fotki_122
 • 100_lecie_fotki_001
 • 100_lecie_fotki_057
 • 100_lecie_fotki_088
 • 100_lecie_fotki_015
 • 100_lecie_fotki_069
 • 100_lecie_fotki_020
 • 100_lecie_fotki_112
 • 100_lecie_fotki_066
 • 100_lecie_fotki_097
 • 100_lecie_fotki_106
 • 100_lecie_fotki_023
 • 100_lecie_fotki_087
 • 100_lecie_fotki_071
 • 100_lecie_fotki_083
 • 100_lecie_fotki_040
 • 100_lecie_fotki_056
 • 100_lecie_fotki_120
 • 100_lecie_fotki_050
 • 100_lecie_fotki_072
 • 100_lecie_fotki_017
 • 100_lecie_fotki_090
 • 100_lecie_fotki_080
 • 100_lecie_fotki_079
 • 100_lecie_fotki_031
 • 100_lecie_fotki_007
 • 100_lecie_fotki_126
 • 100_lecie_fotki_036
 • 100_lecie_fotki_033
 • 100_lecie_fotki_076
 • 100_lecie_fotki_011
 • 100_lecie_fotki_042
 • 100_lecie_fotki_010
 • 100_lecie_fotki_063
 • 100_lecie_fotki_037
 • 100_lecie_fotki_105
 • 100_lecie_fotki_038
 • 100_lecie_fotki_041
 • 100_lecie_fotki_048
 • 100_lecie_fotki_005
 • 100_lecie_fotki_089
 • 100_lecie_fotki_012
 • 100_lecie_fotki_108
 • 100_lecie_fotki_109
 • 100_lecie_fotki_101
 • 100_lecie_fotki_004
 • 100_lecie_fotki_039
 • 100_lecie_fotki_060
 • 100_lecie_fotki_052
 • 100_lecie_fotki_077
 • 100_lecie_fotki_074
 • 100_lecie_fotki_073
 • 100_lecie_fotki_002
 • 100_lecie_fotki_115
 • 100_lecie_fotki_046
 • 100_lecie_fotki_019
 • 100_lecie_fotki_091
 • 100_lecie_fotki_092
 • 100_lecie_fotki_085
 • 100_lecie_fotki_113
 • 100_lecie_fotki_127
 • 100_lecie_fotki_114
 • 100_lecie_fotki_107
 • 100_lecie_fotki_049
 • 100_lecie_fotki_119
 • 100_lecie_fotki_121
 • 100_lecie_fotki_026
 • 100_lecie_fotki_098
 • 100_lecie_fotki_027
 • 100_lecie_fotki_045
 • 100_lecie_fotki_029
 • 100_lecie_fotki_062
 • 100_lecie_fotki_053
 • 100_lecie_fotki_051
 • 100_lecie_fotki_099
 • 100_lecie_fotki_124
 • 100_lecie_fotki_067
 • 100_lecie_fotki_035
 • 100_lecie_fotki_086
 • 100_lecie_fotki_102
 • 100_lecie_fotki_123
 • 100_lecie_fotki_025
 • 100_lecie_fotki_100
 • 100_lecie_fotki_044
 • 100_lecie_fotki_022
 • 100_lecie_fotki_096
 • 100_lecie_fotki_111
 • 100_lecie_fotki_014
 • 100_lecie_fotki_059
 • 100_lecie_fotki_082
 • 100_lecie_fotki_103
 • 100_lecie_fotki_058
 • 100_lecie_fotki_068
 • 100_lecie_fotki_061
 • 100_lecie_fotki_125
 • 100_lecie_fotki_078
 • 100_lecie_fotki_081
 • 100_lecie_fotki_055
 • 100_lecie_fotki_075
 • 100_lecie_fotki_116
 • 100_lecie_fotki_117
 • 100_lecie_fotki_065
 • 100_lecie_fotki_013
 • 100_lecie_fotki_021
 • 100_lecie_fotki_016
 • 100_lecie_fotki_018
 • 100_lecie_fotki_118
 • 100_lecie_fotki_009
 • 100_lecie_fotki_104
 • 100_lecie_fotki_064
 • 100_lecie_fotki_054
 • 100_lecie_fotki_110
 • 100_lecie_fotki_070
 • 100_lecie_fotki_003
 • 100_lecie_fotki_095
 • 100_lecie_fotki_030
- powered by Joomla! -